img

Zahtevi

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove (više informacija na stranici Odeljenja)

Virtuelni matičar (izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, uverenje o državljanstvu)

 

 

 

 

Roditeljski dodatak (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja za društvene delatnosti)

 


Porodiljsko odsustvo (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja za društvene delatnosti)

 

 

 

Služba boračko - invalidske zaštite (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja za društvene delatnosti)

 

 

Povereništvo za izbeglice (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja za društvene delatnosti)

 

 

 

Urbanistički poslovi (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja za urbanizam i građenje)

Vodič kroz dozvole za izgradnju

Prostorni plan Opštine Ruma

 

 

 

Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja)

Počevši od 03.01.2018. godine zahtevi za transfer sredstava iz budžeta opštine Ruma predviđenih Odlukom o budžetu podnose se isključivo putem novih-prilagođenih obrazaca, i to:

1) Zahtev za plaćanjepo dokumentu - Obrazac ZPL (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom),

2) Zahtev za isplatu plata, dodataka i naknada - Obrazac ZPL-1 (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom ),

3) Zahtev korisnika sredstava budžeta opštine Ruma za plaćanje po dokumentu - Obrazac ZPL-2 i Obrazac ZPL-3 (za ostale korisnike javnih sredstava budžeta opštine Ruma kojima se vrši transfer javnih sredstava sa računa izvršenja budžeta).

 

 

Prijava za nekategorizovani smeštaj

 

Kategorizacija ugostiteljskih objekata:

 

Odeljenje za lokalne javne prihode (više informacija na stranici Odeljenja)

Zahtevi:

Obrasci:

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine:

 

 

Odeljenje za inspekcijske poslove (više informacija o potrebnim dokumentima na stranici Odeljenja)