img

Kontakt

Gradska kuća

Adresa: Glavna 155

Telefon: 022/478-314 
Načelnik Opštinske uprave opštine Ruma: Dušan Ljubišić, nacopuprave@ruma.rs

Kabinet predsednika Opštine Ruma: Saša Pejović kabinet@ruma.rs

 

Odeljenje za opštu upravi i zajedničke poslove

Adresa: Orlovićeva 5

Telefon: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Šef: Mirjana Vujasinović opstauprava@ruma.rs

Pomoćnik šefa odeljenja: Dragana Končar personalnaev@ruma.rs

 

Odeljenje za urbanizam i građenje

Adresa: Orlovićeva 5

Telefon: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Šef:  Nada Harš, nadahars@ruma.rs

 

 

Odeljenje za inspekcijske poslove

Adresa: Glavna 107 (Barake)

Telefon: 022/470-644

Šef: Jasmina Stojanac Zorić,  inspekcijskiposlovi@ruma.rs

 

 

 Odeljenje za društvene delatnosti  

Adresa: Glavna 107

Telefon: 022/478-800

Šef: Ivana Orlović Zličić, ivana.zlicic@ruma.rs

 

Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu

Adresa: Glavna 107

Telefon: 022/478-800

Šef: Biljana Damljanović, biljanadamljanovic@ruma.rs

 

 Odeljenje za lokalne javne prihode

Adresa: Glavna 107

Telefon: 022/431-015

Šef: Mileva Kovačević, milevakovacevic@ruma.rs

 

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Adresa: Glavna 155

Telefon: 478-620

Šef: Vladislava Jasnić, ruma.razvoj@gmail.com

 

Kodeks ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi