img

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura obuhvata:

1. izdavanje lokacijskih uslova
2. izdavanje građevinskih dozvola
3. izdavanje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji
4. prijavu radova
5. prijavu završetka izrade temelja
6. prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu
7. izdavanje upotrebne dozvole
8. priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu
9. upis prava svojine
10. izmenu akata koja se pribavljaju u ovoj proceduri
11. pribavljanje uslova za projektovanje
12. pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju
13. pribavljanje drugih isprava i dokumenta od koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a koja su uslov za izgradnju objekata odnosno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

Objedinjena procedura se od 01. 01. 2016. godine, sprovodi kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko izdavanje dozvola.
Aplikacija se pokreće klikom na link - https://ceop.apr.gov.rs
Neophodno je da podnosioci zahteva u Centralnom sistemu kreiraju svoje korisničke naloge i da poseduju kvalifikovane elektronske sertifikate, kako bi mogli potpisati zahtev i proslediti isti nadležnom organu.
Podnosilac zahteva preko svog korisničkog naloga može u svakom trenutku da prati svoj predmet od momenta prijema u nadležni organ do trenutka završetka obrade zahteva. Po završetku predmeta podnosilac dobija obaveštenje na svoju mejl adresu o tome da je predmet završen i na kom linku može da preuzme akt (rešenje, zaključak, obaveštenje...).

Poslove objedinjene procedure obavlja Odsek za sprovođenje objedinjene procedure u okviru Odeljenja za urbanizam i građenje.

Zaposleni na poslovima OP:


- Tanja Urban, dipl. prost. planer - poslovi lokacijskih uslova
- Ljiljana Đukić, dipl. pravnik - poslovi građevinskih i upotrebnih dozvola.
- Dejan Jović, dipl. građ. inž.- poslovi građevinskih i upotrebnih dozvola.

Telefon 022/433-910, lok. 118 i lok. 116.
Adresa: Ruma, Orlovićeva br. 5,
kancelarije br. 15 i 17. 

 

Registar izdatih lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola

 

Lokacijski uslovi:

Rešenje 3.5.2023.

Zaključak o odbacivanju 4.5.2023.

 

 

 

Građevinske dozvole:

 

Izvođenje radova:

Rešenje 10.5.2023.

 

Upotrebne dozvole:

Rešenje 12.5.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korisni linkovi:

 

 

Relevantni propisi za sprovođenje procedure:

Izveštaj za 2020. godinu