img

Broj zaposlenih i iznos isplaćenih plata

Na osnovu čl. 29 stav 1. i 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS" br. 68/2015), načelnik Opštinske uprave Opštine Ruma izdaje

OBAVEŠTENjE

o broju zaposlenih i angažovanih lica i iznosu isplaćenih zarada u Opštini Ruma za januar, 2020. godine:

broj zaposlenih

isplaćena bruto masa plata

 na neodređeno vreme 124

8.427.231,20 dinara

 radnika na određeno vreme 38

 funkcionera 4

2.703.717,74 dinara

 

Dušan Ljubišić
načelnik Opštinske uprave