img

Zaštita podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Mladen Stanišić, diplomirani pravnik

Kontakt telefon: 022/478-442

Adresa kancelarije: Glavna 107, kancelarija broj 3, 22400 Ruma

Imejl adresa: zpl@ruma.rs

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Opštinskoj upravi Ruma