img

Javne nabavke

 Odgovorna lica za realizaciju postupaka javnih nabavki:

  • Kristina Nemarović
  • kancelarija br. 12, Glavna 107
  • 022/479-070

 

Portal javnih nabavki

2024. godina

Plan javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Opštinske uprave Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Predsednika Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Skupštine Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma

 

2023. godina

Plan javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Opštinske uprave Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Predsednika Opštine Ruma

Plan javnih nabavki

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Skupštine Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma

 

Opština Ruma u svojstvu koncedenta, objavljuje Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoze putnika na teritoriji Opštine Ruma.

Rok za predaju ponuda je 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva u ”Službenom glasniku RS” (25. oktobar 2023. godine, do 12.00 časova).

Javni poziv

Public call

Izmena javnog poziva

 

2022. godina

Plan javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Opštinske uprave Opštine Ruma

Plan nabavki Predsednika Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Predsednika Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Skupštine Opštine Ruma

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma

 

Javna nabavka - Građevinski materijal za izbeglice - Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 15 seoskih domaćinstva za izbeglice u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji-RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019, redni broj 404-60/22-IV

-Obaveštenje o pokretanju javne nabavke

-Tenderska dokumentacija

-Odluka o obustavi postupka

 

Javna nabavka - Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva za izbeglice u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji RHP-W9-404-154/22-IV

- Tenderska dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

 

 

2021. godina

Plan javnih nabavki - Opštinska uprava

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Opštinska uprava

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Predsednik opštine

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Opštinsko pravobranilaštvo

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Skupština opštine

 

2020. godina (arhiva)