img

Ozakonjenje objekata

Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Ruma

Rešenja o ozakonjenju objekata do 26.10.2018.godine

Rešenja o ozakonjenju objekata od 26.10.2018.godine do 31.12.2019. godine

Rešenja o ozakonjenju objekata od 3.1.2020. godine