img

Javna preduzeća i ustanove

Javno preduzeće "Gas-Ruma"

    adresa: JNA 136, 22400 Ruma
    telefon: 022 473 450
    faks: 022 471 484
    website: www.gasruma.rs
    e-mail: office@gasruma.rs
    Cenovnik

Javno komunalno preduzeće "Parking i infrastruktura"

    adresa: Glavna 111
    telefon: 022 478 077
    faks: 022 473 740
    website: www.japruma.com
    e-mail: office@japruma.com
    Cenovnik

Javno preduzeće "Vodovod"

    adresa: Orlovićeva bb
    telefon: 022 479 622
    faks: 022 478 144
    website: www.vodovod-ruma.co.rs
    e-mail: office@vodovod-ruma.co.rs
    Cenovnik

Javno preduzeće "Komunalac"

    adresa: Jelenačka 2
    telefoni: 022 471 314, 022 471 778
    faks: 022 473 732
    website: www.komunalacruma.rs
    e-mail: office@komunalacruma.co.rs
    Cenovnik

Javno preduzeće "Stambeno"

    adresa: JNA 144
    telefon: 022 478 544
    faks: 022 479 394
    e-mail: stambenoruma@mts.rs
    Cenovnik

Javno urbanističko preduzeće "Plan"

    adresa: 27. oktobar 7a
    telefon: 022 430 726
    faks: 022 430 726
    website: http://planruma.rs/
    e-mail: jup@planruma.rs

Centar za socijalni rad

    adresa: Železnička 28
    telefoni: 022 474 281, 471 980
    faks: 022 495 980
    e-mail: ruma.csr@minrzs.gov.rs

Gerontološki centar "Srem"

    adresa: Pavlovačka 126
    telefoni: 022 472 699, 478 588, 478 539
    faks: 022 478 729
    website: www.gcsrem.co.rs
    e-mail: office@gcsrem.co.rs