img

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Šef odeljenja: Vladislava Jasnić

Adresa: Glavna 155, 22400 Ruma

Broj telefona: 478-620, 433-518

e-mail: ruma.razvoj@gmail.com

 

Brošura - H20 WR - Umrežavanje gradova i uključivanje građana za zaštitu vodnih resursa u Evropi"

 

Kontakti sa poslovnom zajednicom i podrška postojećoj privredi,

Kontakti i saradnja sa investitorima, privlačenje novih investicija,

Vođenje procesa i pružanje potrebne podrške tokom strateškog planiranja, strateški osnov za lokalni razvoj,

Priprema i praćenje sprovođenja projekata ekonomskog razvoja,

Priprema i realizacija projekata iz sredstava fondova Evropske unije, bilateralnih fondova, republičkih i pokrajinskih fondova,

Koordinacija stručnih službi u realizaciji investicionih projekata,

Marketing i promocija ekonomskog razvoja opštine, promocija investicionih potencijala

Kreiranje vođenje i usavršavanje relevantnih baza podataka vezane za ekonomski razvoj opštine Ruma

Priprema sastanaka pomoć pri realizaciji definisanih aktivnosti i preporuka i učestvovanje u radu Privrednog saveta,

Proces sertifikacije i vođenja BFC SEE standarda povoljnog poslovnog okruženja i primena drugih standarda iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.