img

Одељење за инспекцијске послове

Шеф oдељења:

Јасмина Стојанац Зорић

022/470-644

email: inspekcijskiposlovi@ruma.rs

Адреса:

Главна 107 (Бараке)

Број дежурног телефона: 069/721-132 (радним данима од 15 до 22 часа, викендом од 8 до 22 часова)

 

Годишњи планови

Годишњи планови инспекцијског надзора од 2017. до 2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора за 2024. годину

Вишегодишњи план инспекцијског надзора 2021.-2026. године

 

Годишњи извештаји о раду

Годишњи извештаји о раду Одељења за инспекцијске послове од 2017. до 2022. године

 

Извештаји о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха

Извештаји о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха за 2022.годину

 

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха јануар 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха фебруар 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха март 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха април 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха јун 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха јул 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха август 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха септембар 2023.

Извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха октобар 2023.

 

Извештаји о анализи површинске воде језера Борковац

Извештај о анализи воде - површинска вода језера Борковац 2022. године

Извештај о анализи воде - површинска вода језера Борковац 2023. године

 

 

Контролне листе


Комунална инспекција

Грађевинска инспекција

Саобраћајна инспекција

Заштита животне средине

Контролне листе у просвети

 

Кодекс понашања