img

Одељење за урбанизам и грађење

 

 Шеф одељења:

 Нада Харш, nadahars@ruma.rs

 

 Адреса:

 Орловићева 5

 Телефони: 433-910, 433-911, 433-912

 

 

Урбанистички послови

Обједињена процедура

Озакоњење објеката

Стамбене заједнице

Заштита животне средине

 

Одлука о комуналном реду

Одлука о постављању баште угоститељског објекта

Одлука о постављању мањих монтажних објеката и средстава оглашавања

 

Водич кроз дозволе за изградњу

Просторни план Општине Рума

План генералне регулације Руме

 

 


 

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (2.12.2019.)


Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (20.7.2020.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (12.11.2020.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (26.2.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (8.3.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (8.3.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (29.3.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (2.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (2.4.2021.)