img

Urbanistički poslovi

Kontakt: Slavica Matić,

Adresa: Orlovićeva 5

Telefoni: 433-910, 433-911, 433-912

Zahtevi za usklađenost urbanističko-tehničke dokumentacije sa planskom dokumentacijom Opštine Ruma:

- Zahtev za izdavanje potvrde o usklađenosti urbanističkog projekta sa urbanističkim planom

- Zahtev za izdavanje potvrde o usklađenosti projekta parcelacije-preparcelacije sa urbanističkim planom

- Zahtev za izdavanje saglasnosti za potrebe izrade elaborata geodetskih radova