img

Виртуелни матичар

Виртуелни матичар омогућује грађанима да путем интернета наруче и на кућну адресу добију изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Рума.

Грађани путем електронске поште могу на кућну адресу да наруче следеће изводе или уверења:

 

 

Тражене документе шаљемо само на подручју Републике Србије, путем POST EXPRESS-а („Данас за сутра“). Наручивање докумената могуће је у периоду од 00,00 до 24,00 часа, а обрада захтева се врши наредног дана у периоду од 07,00 до 13,00 и тај дан се сматра даном наручених докумената. Достава наручених докумената не врши се суботом, недељом, државним и верским празницима.

Упозорење: Документа се преузимају лично и уколико наручилац не буде у моменту уручења присутан пошиљка ће бити враћена у Општинску управу.

 

Цене докумената:

 

Изводи из матичних књига на домаћем обрасцу

Такса за извод из матичних књига рођених, венчаних, умрлих износи 520,00 динара, плус поштанске услуге.

 

Изводи из матичних књига на интернационалном обрасцу

Такса за међународне изводе из матичних књига рођених, венчаних, умрлих износи 870,00 динара, плус поштанске услуге.

 

Уверење о држављанству

Уверење о држављанству износи 1.040,00 динара, плус поштанске услуге.

 

e-mail: maticnasluzba@ruma.rs

 

 

Број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913 локали: 111, 117