img

Образовање

Основне школе                                                 

Змај Јова Јовановић

Вељко Дугошевић

 • Главна 71, 473-560

Душан Јерковић

Иво Лола Рибар

 • Главна 270, 471-863

Основна музичка школа "Теодор Тоша Андрејевић"

23. Октобар, Кленак

 • Мачванска 2, 445-418

6. ударна војвођанска бригада,Грабовци

Милош Црњански,Хртковци

 • Школска 5, 455-038

Небојша Јерковић, Буђановци

Доситеј Обрадовић, Путинци

Змај Јова Јовановић, Мали Радинци

 • Румска 4

Змај Јова Јовановић, Павловци

 • Фрушкогорска 2

Миливој Петковић - Фећко, Платичево

 • Леле Јанића 3

Миливој Петковић - Фећко, Витојевци

 • Доситеја Обрадовића 133

Иво Лола Рибар, Добринци

 • Борковачка 2

Иво Лола Рибар, Краљевци

 • Железничка 4

Бранко Радичевић, Никинци

 • Трг Бранка Радичевића 1

Средње школе

Гимназија "Стеван Пузић"

Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван Петровић Бриле"

Средња техничка школа "Миленко Брзак-Уча"

Средња стручна школа "Бранко Радичевић"


Установе за предшколско васпитање и образовање

 Полетарац

3. војвођанске бригаде 2, 479-137, poletaracruma@gmail.com