img

Јавне набавке

 Одговорна лица за реализацију поступака јавних набавки:

  • Кристина Немаровић
  • канцеларија бр. 12, Главна 107
  • 022/479-070

 

2021. година

План јавних набавки - Општинска управа

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинска управа

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Председник општине

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинско правобранилаштво

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Скупштина општине

 

2020. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Општинско правобранилаштво

План јавних набавки за председника општине

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

 

 

*** Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема

Број набавке: 404-107/20-IV

Датум и време отварања понуда: 2.12.2020. године, 10.15 часова

Документација за преузимање:

Јавни позив

 

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на уређењу унутрашњости три кружна тока

Број набавке: 404-106/20-IV

Датум и време отварања понуда: 4.12.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

Јавни позив

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуга израде стратешког плана одрживог развоја Општине Рума 2021-2030. године

Број набавке: 404-84/20-IV

Датум и време отварања понуда: 6.10.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге израде пројектно-техничке документације

Број набавке: 404-64/20-IV

Датум и време отварања понуда: 27.11.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Број набавке: 404-65/20-IV

Датум и време отварања понуда: 27.10.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуга одржавања путева и улица у зимском периоду и набавка соли

Број набавке: 404-66/20-IV

Датум и време отварања понуда: 16.11.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Израда пешачко бициклистичке стазе Доњи Петровци - Путинци са услугом израде пројектно - техничке документације

Број набавке: 404-60/20-IV

Датум и време отварања понуда: 19.10.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Контрола плодности обрадивог земљишта

Број набавке: 404-63/20-IV

Датум и време отварања понуда: 25.9.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Ормарићи за ђаке основних школа Платичево, Путинци, Кленак, Грабовци, Никинци, Хртковци, Буђановци (Жарковац, Доњи Петровци, Витојевци)

Број набавке: 404-62/20-IV

Датум и време отварања понуда: 18.9.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ

Број набавке: 404-59/20-IV

Датум и време отварања понуда: 31.8.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Општинске управе и месних заједница

Број набавке: 404-28/20-IV

Датум и време отварања понуда: 24.8.2020. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Увођење видео надзора на раскрници Главне и Павловачке улице

Број набавке: 404-57/20-IV

Датум и време отварања понуда: 31.7.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал и тонери

Број набавке: 404-42/20-IV

Датум и време отварања понуда: 30.7.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка уџбеника за децу од 1. до 8. разреда основне школе

Број набавке: 404-52/20-IV

Датум и време отварања понуда: 10.8.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге осигурања

Број набавке: 404-53/20-IV

Датум и време отварања понуда: 17.7.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге сузбијања комараца на територији општине Рума

Број набавке: 404-56/20-IV

Датум и време отварања понуда: 15.7.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња резервоара за складиштење питке воде Б=570м3 на локацији изворишта "Борковац"

Број набавке: 404-48/20-IV

Датум и време отварања понуда: 3.8.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Број набавке: 404-51/20-IV

Датум и време отварања понуда: 16.6.2020. године, 10.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката

Број набавке: 404-46/20-IV

Датум и време отварања понуда: 29.6.2020. године, 13.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на уређењу атарских путева и отресишта на територији Општине Рума

Број набавке: 404-45/20-IV

Датум и време отварања понуда: 26.6.2020. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка противградних ракета

Број набавке: 404-47/20-IV

Датум и време отварања понуда: 2.6.2020. године, 13.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање светлосне сигнализације

Број набавке: 404-43/20-IV

Датум и време отварања понуда: 25.5.2020. године, 12.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај марке Шкода

Број набавке: 404-31/20-IV

Датум и време отварања понуда: 20.5.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање путева, улица и сигнализације

Број набавке: 404-29/20-IV

Датум и време отварања понуда: 8.6.2020. године, 9.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге чишћења пословних просторија Општинске управе

Број набавке: 404-25/20-IV

Датум и време отварања понуда: 8.5.2020. године, 11.00 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Реконструкција фонтане

Број набавке: 404-40/20-IV

Датум и време отварања понуда: 08.5.2020. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Стручни надзор над извођењем грађевинских радова

Број набавке: 404-30/20-IV

Датум и време отварања понуда: 30.3.2020. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије за пословни простор

Број набавке: 404-22/20-IV

Датум и време отварања понуда: 16.3.2020. године, 10.00

Документација за преузимање:

 

 

*** Предмет јавне набавке: Поправка мобилијара на тргу

Број набавке: 404-26/20-IV

Датум и време отварања понуда: 9.3.2020. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај марке Шкода

Број набавке: 404-23/20-IV

Датум и време отварања понуда: 6.3.2020. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Реконструкција улица 15.мај и 15.август у Руми

Број набавке: 404-16/20-IV

Датум и време отварања понуда: 17.3.2020. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња гасне котларнице за насеље Солидарност

Број набавке: 404-14/20-IV

Датум и време отварања понуда: 13.3.2020. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-12/20-IV

Датум и време отварања понуда: 5.2.2020. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

Јавне набавке
img