img

Извод из матичне књиге рођених

Opstina Ruma
Име 2:
Презиме:
Девојачко презиме:
Име оца:
Име мајке:
Датум рођења:
Место и општина рођења:
Уколико желите интернационални извод означите поље:
Сврха издавања:
Име и презиме наручиоца:
Адреса становања наручиоца:
Место и поштански број наручиоца:
Контакт Телефон:
Емаил:
Порука:
3 + 4 = ?
donor
donor
donor
donor