img

Седнице СО Рума

2013. година


 

 

2014. година


 

 

2015. година


 

 

2016. година


 

 

 

2017. година


 

2018. година


 

2019. година

 

2020. година

 

2021. година