img

Седнице СО Рума

2013. година


 

 

2014. година


 

 

2015. година


 

 

2016. година


 

 

 

2017. година


 

2018. година2019. година


2020. година


2021. година


2022. година


2023. година