img

Контакт

Градска кућа

Адреса: Главна 155

Телефон: 022/478-314 
Начелник Општинске управе општине Рума: Душан Љубишић, nacopuprave@ruma.rs

Кабинет председника Општине Рума

kabinet@ruma.rs

 

Одељење за општу управи и заједничке послове

Адреса: Орловићева 5

Телефон: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Шеф: Ивана Орловић Зличић

 

Одељење за урбанизам и грађење

Адреса: Орловићева 5

Телефон: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Шеф: Јелена Бркљач, jelenabrkljac@ruma.rs

 

Одељење за инспекцијске послове

Адреса: Главна 107 (Бараке)

Телефон: 022/470-644

Шеф: Стојша Јовановић, stojsajovanovic@ruma.rs

 

 Одељење за друштвене делатности  

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/478-800

Шеф: Бобана Малетић, bobanamaletic@ruma.rs

 

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/478-800

Шеф: Маријана Колонџија, planiranjebudzeta@ruma.rs

 

 Одељење за локалне јавне приходе

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/431-015

Шеф: Милева Ковачевић, milevakovacevic@ruma.rs

 

Одељење за локални економски развој

Адреса: Главна 155

Телефон: 478-620

Шеф: Саша Радивојевић

 

Кодекс понашања запослених у локалној самоуправи