img

Заштита животне средине

Заштита животне средине

У склопу Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе у Руми систематизовано је радно место-послови за заштиту животне средине.

Контакт телефон: 433-910, 433-911, 433-912
Контак особe: Јелена Малешевић, Александра Видаковић, Нада Балчин

Процена утицаја на животну средину (обрасци захтева)

 

Захтев за издавање дозволе за рад стационираног извора загађења

 

Управљање отпадом (обрасци захтева)

 

Енергетске дозволе

Захтев за издавање - продужење рока важења енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу топлотне енергије снаге 1 МW и више

Захтев за издавање - продужење рока важења енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу биогорива капацитета преко 10 t годишње

 


 

Обавештења

2020. година

2021. година

2022. година

2023. година

2024. година