img

Урбанистички планови

Просторни план Општине Рума до 2025. године

ПГР Руме

ПГР Вогња

ПГР Хртковаца

ПГР Платичева

ПГР Витојевци

ПГР Путинци

ПГР Мали Радинци

ПГР Буђановци

ПГР Павловци

ПГР Стејановци

ПГР Никинци

ПГР Грабовци

Измене и допуне ПГР Добринци

ПГР Доњи Петровци

Измене и допуне ПГР Добринци

ПГР Добринци

Измене и допуне ПГР Добринци

Измене и допуне ПГР Хртковци

Измене и допуне ПГР Вогањ

Измене и допуне ПГР Руме

Измене и допуне ПГР Хртковци