img

Заменик председника општине

Биљана Поповић Јовановић је рођена дана 04.06.1984. године у Сремској Митровици. Основну школу је завршила у Стејановцима, док је Средњу пољопривредну школу „Стеван Петровић Бриле“ завршила у Руми. Дипломирала је 2007. године на Вишој школи за образовање васпитача у Сремској Митровици. Од 2008. године до 2011. године је радила као васпитач у вртићу „SPEAK UP“ Нови Сад, док је од 2014. године запослена као васпитач у УПВО „Полетарац“ у Руми. Председник је Културног уметничког друштва „Стеван Петровић Бриле“ Стејановци од 2017. године. Такође, активни члан је Удружења Жена „Фрушкогорке“ Стејановци. Удата је, мајка једног малолетног детета.

Одборник је у Скупштини општине Рума почевши од 21. августа 2020. године.

e-mail: zampredopruma@ruma.rs