img

Озакоњење објеката

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Рума

Решења о озакоњењу објеката до 26.10.2018.године

Решења о озакоњењу објеката од 26.10.2018.године до 31.12.2019. године

Решења о озакоњењу објеката од 3.1.2020. године