img

Озакоњење објеката

 

Решења о озакоњењу објеката до 26.10.2018.године

Решења о озакоњењу објеката од 26.10.2018.године до 31.12.2019. године

Решења о озакоњењу објеката од 3.1.2020. године до 31.12.2020. године

Решења о озакоњењу објеката од 3.1.2021. године

Решења о озакоњењу објеката од 3.1.2022. године

Решења о озакоњењу објеката од 4.1.2023. године

Решења о озакоњењу објеката од 3.1.2024. године