img

Општинско веће

У састав Општинског већа Општине Рума изабрани су следећи чланови:

  1. др Јован Кромпић

  2. Ивана Бојанић

  3. Бранко Шијачки

  4. Милош Дудуковић

  5. Миленко Секулић

  6. Стојан Марковић

  7. Марина Ћорковић

  8. Александар Крњаић

  9. Драган Крстић


Председник општине, Александра Ћирић је председник Општинског већа.

Заменик председника општине, Биљана Поповић Јовановић је члан Општинског већа по функцији.

Пословник о раду Општинског већа