img

Јавни позиви и конкурси

Jавни позив за стручну праксу 2024

Јавни позив - стручна пракса 2024

Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ Рума за 2024. годину

Рок: Од 19.2.2024. до најкасније 30.11.2024.

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Рок:  Од 29.2.2024. године до 19.3.2024. године.

 

Нацрти Програма комасације катастарских општина Стејановци, Павловци и Краљевци 

 

Стејановци

Павловци

Краљевци

Јавни увид траје 30 дана од дана објављивања 2. новембра 2023. године

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Рума

Конкурс

Рок: од 1.9.2023. до 15.9.2023. године

 

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Рума

Конкурс

Рок: од 17.8.2023. до 24.8.2023. године

 

Јавни позив стручна пракса за 2023. годину

Јавни позив

Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ Рума за 2023. годину

Рок: Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже  до 30.11.2023. године.

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Конкурс

Пријава

Образац - буџет пројекта

Решење о именовању чланова Комисије за проверу пријава

Решење о именовању чланова Комисије за оцењивање пројеката

Решење о додели средстава

Захтев за пренос средстава

 

 

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Рума

Конкурс

Изјава

Решење о попуњавању

Рок: од 2.2.2023. до 16.2. 2023. године

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Рума

Конкурс

Рок: од 20.1.2023. до 27.1. 2023. године

 

Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2023. годину, за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији Oпштине Рума.

-    Јавни позив

-    Пријава

-    Решење о образовању Комисије

 

Јавни позив домаћинствима са територије Општине Рума за доделу субвенција у виду енергетских ваучера.

ЈАВНИ ПОЗИВ - ДОМАЋИНСТВА

Пријавни образац - Захтев домаћинства

Потврда о примањима

Сагласност власника

Рок за подношење пријава је  до утрошка средстава, а најкасније до 17.11.2022.године.

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА

 

Јавни позив привредним субјектима регистрованим за продају огрева.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Пријавни образац – Захтев привредни субјекти

Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања Јавног позива на сајту општине Рума а најкасније до 24.10.2022.године.

Због великог интересовања грађана за енергетске ваучере за набавку огрева: дрвета, брикета, пелета и угља, Комисија продужава рок привредним субјектима за учешће у пројекту енергетских ваучера.

Сви привредни  субјекти регистровани за обављање делатности продаје огрева могу да поднесу пријаве до 02.11.2022.године.

Јавни позив

Пријавни образац – Захтев привредни субјекти

 

 

Јавни позив за субвенционисање превоза ученика средњих школа са територије Општине Рума

Захтев - градски

Захтев - приградски

Захтев - међумесни

Јавни позив је отворен до 6.9.2022. године

 

Интерни конкурс Општинска управа Рума

Конкурс

Рок 26.8. до 3.9.2022.

 

Јавни конкурс Општинска управа Рума

Конкурс

Решење о попуњавању радних места јавним конкурсом

Изјава

Рок од 7.9.2022. до 21.9.2022. године.

 

Решење председника Општине о одобравању пројеката Главна 137 - 30.9.2022.

Коначнa ранг листa пројеката за бесповратно суфинансирање активности  на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији  општине Рума 29.9.2022.

Прелиминарна Ранг листа за избор пројеката за суфинансирање инвестиционог одржавања зграда од 14.9.2022. године

Јавни позив за суфинансирање инвестиционог одржавања зграда 2022 

Одлука о одређивању локација у којој се врши инвестиционо - одржавање и унапређење зграда 2022

Одлука о спровођењу Јавног позива за инвестиционо одржавање и унапређење зграда 2022

Јавни позив је отворен до 6.9.2022. године

Формулари:

Образац 1 - Пријава

Образац 2 - Изјава

Образац 3 - Одлука

Образац 4 - Изјава о подацима

 

 

 

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2023. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћање накнаде пољопривредног земљишта у државној својини за 2023. годину

Рок за подношење документације је до 31. октобра 2022. године.

Формулари:

Изјава

Захтев за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Рума за 2023. годину

Захтев за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,  по основу сточарства, на територији општине Рума за 2023. годину

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде на територији општине Рума за 2023. годину

 

 

Jавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2022. годину, за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији Општине Рума

Рок за подношење пријава је од 28.6.2022. године до 18.7.2022. године.

 

 

Конкурс намењен избеглицама - Куповина сеоских кућа

Јавни позив је отворен од 25.5.2022. до 4.7.2022.године. 

Више информација у  Повереништву за избеглице и миграције, канцеларија бр. 13, ул.Главна 107, телефон 022/ 479 162.

Јавни позив

Образац за пријављивање

Изјава подносиоца пријаве

Изјава продавца

Потребна документација

 

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2022. години.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже  до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Јавни позив

Захтев

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 9.3.2022. године до 29.3.2022. године.

-Решење о именовању Комисије

- Решење о додели средстава

 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години.

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 11.3.2022. године.

 

 

Јавни позив за субвенционисање  пољопривредних газдинстава за набавку репроматеријала

Правилник о додели подстицајних  средстава у пољопривреди за набавку репроматеријала

Захтев за помоћ

 

 

Јавни позив за достављање предлога лица за доделу јавних признања и награда у 2021. години

Рок за подношење пријава је од 26.10.2021. године до 3.11.2021. године.

Јавни позив

Образац пријаве

Решење о именовању комисије

 

Субвенционисање превоза ученика средњих школа

Предаја захтева (градски, приградски и међумесни) са пратећом документацијом (лични подаци - ЈМБГ ученика и потврда из школе да су редовни ученици школске 2021-2022 године), ће бити омогућена у периоду од 23.8.2021. до 22.9.2021. године у Одељењу за друштвене делатности, Главна 107, канцеларија број 10, телефон 022/478-589.

Јавни позив

 

Јавни позив банкама заинтересованим за кратковично кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава

Измена и допуна јавног позива

Рок за достављање понуде је до 15.4.2021. године до 15 часова.


Јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије општине Рума за субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2021. години

Период за подношење захтева је од дана објављивања на сајту и огласној табли Општине Рума до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2021. године.

Измена и допуна јавног позива

Захтев

Изјава

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, на телефон број 022-478-712 локал 109.

 

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе за 2021. годину

 

Рок: до утрошка средстава.

 

Локални акциони план за запошљавање за 2021. годину

 

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 16.4.2021. године.

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се од 24.3.2021. године до 13.4.2021. године.

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Општине Рума

Датум објављивања 11.3.2021. године

Рок: од 12.3.2021. до 26.3.2021. године

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општине Рума и почиње да тече од 02.03.2021.године.

 

Јавни позив за учешће на јавном конкурсу за бесповратно суфинансирање радова на уређењу фасада и побољшању енергетске ефикасности објеката колективног становања у Руми

Јавни позив

Образац пријаве

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 28.1.2021. до 12.2.2021. године.

 

Јавни позив за помоћ у огревном дрвету за социјално угрожене породице избеглих и интерно расељених лица са територије општине Рума

Јавни позив почиње 30.11.2020.године и трајаће до 07.12.2020.године.

Јавни позив за једнократну финансијску помоћ за социјално угрожене породице избеглих и интерно расељених лица са територије општине Рума

Јавни позив почиње 30.11.2020.године и трајаће до 07.12.2020.године.

 

 

Јавни позив за достављање предлога лица за доделу јавних признања и награда у 2020. години

Рок за подношење пријава је од 27.10.2019. године до 04.11.2019. године.

Јавни конкурс

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 17.09.2020. до 02.10.2020. године.

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 13.08.2020. до 28.08.2020. године.

 

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Општине Рума

Рок: од 5.8.2020. до 19.8.2020. године

 

 Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 29.1.2020. године до 17.2.2020. године.

 

 

Развојни фонд Војводине - Kонкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID- 19 субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова

Јавни позив траје до 24. фебруара 2020. године

Kонкурс

Пријава

 

Пријава за некатегорисани смештај

Допис - некатегорисани смештај

Пријава - некатегорисани смештај (Прилог 1)

 

 

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 15 сеоских кућа

Јавни позив траје до 27. марта 2020. године