img

Вести

Локални избори 2024 - Општинска изборна комисија

img

Print

Општинска изборна комисија

Адреса: Градска кућа, Главна улица број 155

Дежурства - Општинска изборна комисија општине Рума дежурати сваки радни дан у времену од 09:00 до 17:00 часова, а нерадним данима у времену од 09:00 до 12:00 часова у седишту Општинске изборне комисије општине Рума, ул. Главна бр. 155 у Градској кући - сали за венчања.

ДЕЖУРСТВО СУБОТА 11. МАЈ 2024. ОД 9 ДО 17 ЧАСОВА

ДЕЖУРСТВО НЕДЕЉА 12. МАЈ 2024. ОД 9 ДО 24 ЧАСА

022 474-282

 

  • секретар Драгана Кончар
  • председник ОИК Нада Харш

e-mail: izbornakomisijaopstineruma@gmail.com

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА

 

Обавештавају се сва заинтересована лица да ће Општинска изборна комисија општине Рума дежурати сваки радни дан у времену од 09:00 до 17:00 часова, а нерадним данима у времену од 09:00 до 12:00 часова у седишту Општинске изборне комисије општине Рума, ул. Главна бр. 155 у Градској кући - сали за венчања.

Обавештавају се сви заинтересовани подносиоци изборних листа да ће се подношење и пријем изборних листа вршити у седишту Општинске изборне комисије општине Рума, ул. Главна бр. 155 у Градској кући - сали за венчања у времену дежурства Општинске изборне комисије општине Рума, уз претходну најаву на број телефона 022/474-282 или путем мејла izbornakomisijaopstineruma@gmail.com.

Изузетно, подношење и пријем изборних листа ван времена дежурства врши се уз претходну најаву Општинској изборној којисији општине Рума.

 

Пословник изборне комисије Општине Рума

Роковник изборних радњи за изборе за одборнике СО Рума расписане за 2.6.2024

 

Одлука о посматрачима

Образац 1 на енглеском

Образац 2 на енглеском

Образац - Списак представника страног посматрача

Образац - Пријава за страног посматрача

Образац - Списак представника домаћег посматрача

Образац - Пријава за домаћег посматрача

 

Одлука о одређивању бирачких места на изборима 2.6.2024.

 

Одлука о називу и изгледу обрасца за подношење изборне листе

Образац Изборна листа

Образац Сагласност

Образац Изјава бирача

Образац Списак бирача

 

Записник са I седнице

Записник са II седнице

Записник са III седнице

Записник са IV седнице

Записник са V седнице

Записник са VI седнице

Записник са VII седнице

Записник са VIII седнице

 

Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Рума, расписаних за 2. јун 2024. године

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БИРАЧА НА ИНФОРМАЦИЈУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ

Образац бирачки одбори - стални састав

Образац бирачки одбори - проширени састав

 

Решење о проширеном саставу -Александар Вучић - Рума сутра

Решење о проширеном саставу -Руска странка

Решење о проширеном саставу - Нова Демократска странка

Решење о проширеном саставу - Европска зелена партија

Решење о проширеном саставу - Коалиција БИРАМО ЗДРАВУ И ЗЕЛЕНУ РУМУ

Решење о проширеном саставу - Рума против насиља

 

Решење о проглашењу изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -РУМА СУТРА

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - РУМА СУТРА

Информација о броју потписа бирача Александра Вучић - Рума сутра

 

Решење о проглашењу изборне листе НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДА ЖИВИМО НОРМАЛНО

2. НОВА ДСС – ДА ЖИВИМО НОРМАЛНО

Информација о броју потписа бирача НОВА ДСС– ДА ЖИВИМО НОРМАЛНО

 

Решење о проглашењу изборне листе РУСКА СТРАНКА - СРБИ И РУСИ БРАЋА ЗАУВЕК

3. РУСКА СТРАНКА - СРБИ И РУСИ БРАЋА ЗАУВЕК

Информација о броју потписа бирача РУСКА СТРАНКА - СРБИ И РУСИ БРАЋА ЗАУВЕК

Решење о националној мањини - Руска странка

 

Решење о проглашењу изборне листе ЕВРОПСКА ЗЕЛЕНА ПАРТИЈА - ЗА ЗЕЛЕНУ РУМУ

4. ЕВРОПСКА ЗЕЛЕНА ПАРТИЈА - ЗА ЗЕЛЕНУ РУМУ

Информација о броју потписа бирача ЕВРОПСКА ЗЕЛЕНА ПАРТИЈА - ЗА ЗЕЛЕНУ РУМУ

Решење о националној мањини - Европска зелена партија

 

Решење о проглашењу изборне листе РУМА ПРОТИВ НАСИЉА

5. КОАЛИЦИЈА РУМА ПРОТИВ НАСИЉА

Информација о броју потписа бирача КОАЛИЦИЈА РУМА ПРОТИВ НАСИЉА

 

Решење о проглашењу изборне листе БИРАМО ЗДРАВУ И ЗЕЛЕНУ РУМУ -Зелено-Леви Фронт и Лига Социјалдемократа Војводине — Војвођани —  Душанка Стефановић Радисављевић

6. БИРАМО ЗДРАВУ И ЗЕЛЕНУ РУМУ - Зелено-Леви Фронт и Лига Социјалдемократа Војводине — Војвођани —  Душанка Стефановић Радисављевић

Информација о броју потписа бирача БИРАМО ЗДРАВУ И ЗЕЛЕНУ РУМУ

 

Одлука о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Рума

 

ОДЛУКА О ОБРАСЦУ ПОТВРДЕ О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ВРЕЋЕ И ЗАТВОРНИЦА ЗА ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗАПИСНИКА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

УПУТСТВО О УРЕЂЕЊУ БИРАЧКОГ МЕСТА И ПРОСТОРИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА И ОБЈАВЉИВАЊА УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА НА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

План обука чланова БО 2024 - ЗА ОИК Рума

Одлука о укупном броју бирача на изборима за одборника Скупштине општине Рума

ОДЛУКА О НАБАВЦИ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

 

Решења о именовању сталних састава бирачких одбора

Решења о именовању проширених састава бирачких одбора

 

 
donor
donor
donor
donor