img

Вести

Заказана CIII седница Општинског већа

img

Print

CIII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 23.1.2024. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-31.12.2023. године
 2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - уређење Борковачког канала
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - изградња пречистача за пречишћавање воде за пиће у Кленку и Грабовцима
 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Културни центар
 5. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање - ОШ "Иво Лола Рибар" Рума
 6. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна општине Рума за 2023. годину
 7. Предлог Локалног акционог плана за запошљавања општине Рума за период од 2024. до 2026. године
 8. Давање сагласности на Годишњи програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина на подручју насеља Рума за 2024. годину Јавног предузећа "Комуналац" у Руми
 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о давању у закуп путем јавног надметања пословног простора на Градској пијаци, у згради тржнице, површине 36,40м2 и магацинског простора на Градској пијаци
 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о давању у закуп путем јавног надметања јавног тоалета на вашаришту у Руми и тезги на на Градској пијаци у Руми
 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о давању на коришћење земљишта - асфалтног простора на локацији Вашариште - плато према Инђији, аутошколама
 12. Предлог Закључка о привременом пуштању природног гаса у унутрашњу гасну  инсталацију
 13. Давање сагласности на План јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2024. годину
 14. Предлог Решења о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рума
 15. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за управљање миграцијама и трајна решења
 16. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта ЈП "Водовод" Рума у Путинцима
 17. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта ЈП "Водовод" Рума у Платичеву
 18. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2024. годину
 19. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2024. годину-коришћење сале
 20. Предлог Коначне ранг листе пројеката за бесповратно суфинансирање активности  на унапређењу својстава зграда на територији општине Рума
 21. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Жалбене комисије општине Рума за 2023. годину
 22. Разматрање жалбе Радојке Ловренчић из Павловаца
 23. Разматрање молбе за помоћ Илић Јелени из Жарковца
 24. Разматрање молбе за помоћ Спасојевић Светлани из Руме
 25. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor