img

Вести

Заказана CII седница Општинског већа

img

Print

CII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 27.12.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
  2. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "Источна радна зона " у Руми (за блокове 2-6-3 и 2-6-8 и делове блокова 2-6-2 и 2-7-4)
  3. Предлог Закључка којим се ставља ван снаге Закључак Општинског већа општине Рума бр. 06-127-20/2023-II од 01.11.2023. године
  4. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Ценовник Службе пијаце ЈП "Комуналац" у Руми
  5. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2024. годину
  6. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод"  Рума за 2024. годину
  7. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈП урбанизам и изградња Рума за 2024. годину
  8. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈП  урбанизам и изградња Рума за 2024. годину
  9. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor