img

Вести

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2023. годину - Други ребаланс -Обавештење за кориснике буџета

img

Print

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину - ДРУГИ РЕБАЛАНС  усвојена је на 38. седници Скупштине Општине Рума одржане дана 12.12.2023. године, под бројем: 06-150-3/2023-III.

Одлука је објављена  у "Сл. листу општина Срема" бр. 39/2023 од 12.12.2023. године.

Одлука ступа на снагу наредног од дана објављивања у Службеном листу и примењиваће се од 13. децембра 2023. године.

Други ребаланс
donor
donor
donor
donor