img

Вести

Закључење бирачког списка

img

Print

Министарство државне управе и локалне самоуправе 15 дана пре дана одржавања избора, тј. у петак 1. децембра 2023. године у поноћ закључује бирачки списак и доноси решење о утврђивању укупног броја бирача у Републици Србији,  у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту.

Грађани општине Рума од општинске управе могу до закључења бирачког списка захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање и промену/исправку података). Захтев се подноси у згради Општинске управе Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20 сваког радног дана од 7 до 18 часова, а у петак 1.децембра до 24 часа.

Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за упис, брисање и промену/исправку података у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Након закључења бирачког списка 1. децембра 2023. године грађани захтеве за упис, брисање и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе или општинској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељена лица, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до среде 13. децембра 2023. године.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 022433910, 022433911, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs .
donor
donor
donor
donor