img

Вести

Покрајинска Влада доделила Општини Рума средства за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта

img

Print

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао је доделу уговора укупне вредности од 320 милиона динара бесповратних средстава локалним самоуправама за уклањање дивљих депонија сa пољопривредног земљишта на територији АП Војводине за 2023. годину.

Уговори су закључени са представницима 13 локалних самоуправа, а то су Рума, Зрењанин, Житиште, Чока,, Нова Црња, Инђија, Нови Кнежевац, Беочин, Сечањ, Оџаци, Алибунар, Бечеј и Ириг.

Председница Општине Рума Александра Ћирић Бошковић се након потписивања уговора захвалила Покрајнском секретаријату за пољопривреду, водоприведу и шумарство на великој подршци да се затворе све дивље депоније на територији наше општине.

„Уклањањем дивљих депонија, заједно градимо темеље за стварање одрживе и блиставе животне средине, која је значајна не само за нас данас, већ и за живот наших будућих генерација", нагласила је председница Ћирић Бошковић.

Подсекретар Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Александар Пановски истакао је том приликом да је Секретаријат ове године иницирао да се у Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта уврсти нова конкурсна линија која је намењена за решавање проблема дивљих депонија које се налазе на пољопривредном земљишту у јавној својини, при чему ће отпад бити одложен где је и предвиђено, а земљиште бити коришћено у сврхе пољопривредне производње.

„Бесповратна средства су намењена за суфинансирање трошкова за уклањање отпада примарном сепарацијом или другим третманом на месту где постоје дивље депоније, и ради максималног искоришћавања комуналног отпада – за његово утоваривање, транспорт и одлагање на регистроване депоније и локације које су планским документом јединице локалне самоуправе предвиђене за то“, изјавио је подсекретар Александар Пановски и нагласио да ће на тај начин бити спречене све негативне емисије и лош утицај депонија на околину.

„Овим пројектима ће са дивљих депонија у АП Војводини бити уклоњено и одложено близу 125.000 кубних метара отпада, чиме ће се ослободити готово 25 хектара пољопривредног земљишта у јавној својини“, нагласио је Пановски.
donor
donor
donor
donor