img

Вести

Заказана XCIV седница Општинског већа

img

Print

XCIV  седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 15.9.2023. године у Градској кући са почетком у 10:00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта: "Изградња црпне станице на к.п. бр. 1290/1 к.о. Грабовци са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде и изградњом резервоара и мреже за одвођење отпадне воде преко к.п. бр. 2248, 2252, 2078 к.о. Грабовци"
 2. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта:"Изградња црпне станице на к.п. бр.332 к.о. Кленак са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде и изградњом резервоара и мреже за одвођење отпадне воде преко к.п. бр. 2158, 2150, 2165,  2163/1, 2164, 2185 и  2135 к.о. Кленак"
 3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума
 4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - социјална давања
 5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Туристичка организација општине Рума
 6. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - Туристичка организација општине Рума
 7. Предлог Закључка о преносу улагања у Дом Културе Платичево
 8. Предлог Закључка о преносу улагања у реконструкцију котларнице у Јаслицама УПВО "Полетарац" Рума
 9. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину
 10. Предлог Решења о констатовању престанка дужности Општинског правобраниоца општине Рума
 11. Предлог Решења о констатовању престанка дужности Заменика Општинског правобраниоца општине Рума
 12. Постављење Општинског правобраниоца општине Рума
 13. Предлог Решења о плати Општинског правобраниоца општине Рума
 14. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фотонапонске електране снаге 990 kVA на к.п. бр. 8073/1 К.О. Рума
 15. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације "за део блока 4-1-4 у централној зони" у Руми
 16. Нацрт Одлуке о давању сагласности на Међуопштински споразум о пројектовању, изградњи и управљању Регионалним системом водоснабдевања "Источни Срем"
 17. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 18. Разматрање молбе за помоћ КУД Бисер Путинци
 19. Разматрање молбе за помоћ Добровољно Ватрогасно Друштво Никинци
 20. Разматрање молбе за помоћ Општинско Удружење пензионера
 21. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor