img

Вести

Прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру

img

Print

Влада Републике Србије је дана 23.8.2023. године усвојила Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката која се примењује почев од 15.9.2023. године.

Општина Рума позива све грађане који живе у нелегалним објектима да преузму упутство и обрасце са сајта Општине, припреме документацију и пријаве се за остваривање права на комунални прикључак - један или више.

Одељење за урбанизам и грађење је припремило одговарајуће обрасце који се налазе на сајту Општине или се могу преузети на шалтеру писарнице Општине Рума, улица Орловићева 5.

Рок за подношење захтева за привремено прикључење траје од 15.9.2023. године и траје 30 календарских дана односно до 15.10.2023. године, а по истеку рока захтеви се не могу подносити.

Ближе информације можете добити у Одељењу за урбанизам и грађење Општине Рума, Орловићева 5 канцеларија број 25.
donor
donor
donor
donor