img

Вести

Заказана XCIII седница Општинског већа

img

Print

XCIII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 18.8.2023. године у Градској кући са почетком у 11:00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Завичајни музеј Рума - набавка витрина
 2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за уџбенике
 3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - Културни центар "Брана Црнчевић" Рума
 4. Предлог Закључка о преносу улагања у Основне школе
 5. Предлог Закључка о преносу рачунарске опреме Основним школама
 6. Предлог Закључка о преносу основних средстава Основној музичкој школи "Теодор Тоша Андрејевић" Рума
 7. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину
 8. Постављење Заменика Општинског правобраниоца општине Рума
 9. Предлог Решења о плати Заменика Општинског правобраниоца општине Рума
 10. Нацрт Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи "Полетарац" Рума за 2024. годину
 11. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока 3-14-1 у радној зони у Руми (за к.п. 6857/1, 6857/3 и 6857/2 К.О. Рума)
 12. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2023. годину
 13. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2023. годину, по основу субвенција
 14. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку о промени седишта Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума
 15. Предлог Закључка о давању сагласности на Правилник о раду клуба за лица са сметњама у развоју и Правилник о реализацији услуге 'Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју '
 16. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 17. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor