img

Вести

Заказана XCI седница Општинског већа

img

Print

XCI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 14.7.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома
 2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за пројекат Зелени појас на територији општине Рума
 3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми
 4. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта: "Изградња црпне станице на к.п. бр.332 к.о. Кленак са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде и изградњом резервоара и мреже за одвођење отпадне воде преко к.п. бр. 2158, 2150, 2165,  2163/1, 2164, 2185 и  2135 к.о. Кленак"
 5. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта: "Изградња црпне станице на к.п. бр. 1290/1 к.о. Грабовци са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде и изградњом резервоара и мреже за одвођење отпадне воде преко к.п. бр. 2248, 2252, 2078 к.о. Грабовци"
 6. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне  регулације Радна зона „ Југ-2 “ у Руми
 7. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за станицу за снабдевање горивима „Рума 2“ на km 527+432 аутопута Е-70 десно
 8. Нацрт Одлуке о изради  Плана детаљне регулације „за део блока 4-16-13“ у Руми
 9. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци
 10. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "ГАС-РУМА" у Руми за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину
 11. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "ГАС-РУМА" у Руми
 12. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 12158/27 к.о. Рума
 13. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 5680/86 к.о. Рума
 14. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 6641/2 к.о. Рума
 15. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину
 16. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2024. годину
 17. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2024. годину
 18. Нацрт Одлуке о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у УПВО "Полетарац" Рума у радној 2023/2024 години
 19. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 20. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor