img

Вести

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта број: УП 1/6-3/23 - урбанистичко - архитектонска разрада локације за изградњу објекта предшколске установе - вртића на  кат. парцели бр. 444 к.о. Хртковци.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана од 13.7.2023. године до 19.7.2023. године, сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова у просторијама Одељења за урбанизам и грађење, улица Орловићева 5.

Јавни позив за презентацију
donor
donor
donor
donor