img

Вести

Заказана LXXXIX седница Општинског већа

img

Print

LXXXIX седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 15.6.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Туристичка организација општине Рума

 2. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву - ЈП "Стамбено" Рума

 3. Предлог Решења о овлашћењу Културном центру "Брана Црнчевић" Рума за спровођење јавне набавке

 4. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину

 5. Разматрање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 31.03.2023. године

 6. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП Урбанизам и изградња Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину

 7. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Рума

 8. Разматрање жалбе Брцан Драгана из Буђановаца

 9. Разматрање жалбе Лолић Јоване из Платичева

 10. Разматрање молби за помоћ Удружењу жена "Фрушкогорке" из Стејановаца

 11. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor