img

Вести

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 1.1-31.3.2023. године

img

Print

На основу члана 8. став 3. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду, дужно је да објави своје финансијске извештаје на својој интернет страници.

На 85. седници Општинског већа Општине Рума, дана 9.5.2023. године, усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 1.1-31.3.2023. године.
donor
donor
donor
donor