img

Вести

Рани јавни увид у Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање ,,Источни Срем“

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад огласио Рани јавни увид у Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање ,,Источни Срем“, у трајању од 15 дана, у периоду од 08.05.2023. год. до 22.05.2023. год.

Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање ,,Источни Срем“, биће доступан на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http>//www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и званичној интернет страници Општине Рума.

Примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање ,,Источни Срем“, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 22.05.2023. год.
donor
donor
donor
donor