img

Вести

Позив нелегалним потрошачима воде за прикључење и увођење у редован систем наплате

img

Print

ЈП „Водовод“ Рума обавештава и позива све потрошаче који су НЕЛЕГАЛНО прикључени на јавну водоводну мрежу, односно нису у евиденцији предузећа и не добијају рачуне за утрошак воде,  да се у року од 30 дана од дана објављивања овог позива могу обратити предузећу ради накнадног закључења уговора о изградњи водоводног прикључка, уз подношење потребне документације (грађ. дозволе, решења о легализацији и др.) и плаћања потребног износа по ценовнику предузећа за извођење прикључка.

Уколико се наведени потрошачи не пријаве предузећу, ЈП „Водовод“ Рума ће по добијању података и идентификацији ових потрошача, бити присиљен да предузме све расположиве законске мере – искључење корисника, уз подношење кривичних и прекршајних пријава и захтева за накнаду причињене штете у складу са прописима који регулишу ову област.

На располагању потрошачима је Техничка служба предузећа, Рума Орловићева бб, тел. 022/479-202, e-mail: odrzavanje.izgradnja@vodovod-ruma.co.rs.

 
donor
donor
donor
donor