img

Вести

Заказана LXXXV седница Општинског већа

img

Print

LXXXV  седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 9.5.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлукe о завршном рачуну буџета општине Рума за 2022. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2023. године
 3. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта Туристичкој организацији општине Рума   
 4. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објеката УПВО "Полетарац" Рума   
 5. Предлог Закључка o преносу капиталног улагања УПВО "Полетарац" Рума
 6. Предлог Закључка o преносу капиталног улагања Основној школи "Вељко Дугошевић" у Руми
 7. Предлог Закључка о преносу опреме - основног средства Средњој техничкој школи "Миленко Брзак Уча" Рума
 8. Нацрт Одлуке о изради Програма развоја туризма општине Рума за период 2024-2028. године
 9. Нацрт Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци
 10. Нацрт Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз на територији општине Рума
 11. Нацрт Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски саобраћај на територији општине Рума
 12. Предлог Решења о утврђивању линија у јавном градском и приградском саобраћају на територији општине Рума
 13. Предлог Правилника о изгледу, садржини и месту постављања табле којом се обележавају возила градског  превоза и превоза радника на територији општине Рума
 14. Предлог Закључка којим се преусмерава аутобуски саобраћај кроз град
 15. Предлог Закључка којим се регулише постављање пешачког прелаза код стадиона Словена
 16. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта ЈП "Стамбено" Рума
 17. Нацрт Одлуке о промени седишта ЈП "Стамбено" Рума
 18. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Стамбено" Рума
 19. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП "Стамбено" Рума
 20. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Стамбено" Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину
 21. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2023. године до 2027. године ЈП "ГАС-РУМА", Рума
 22. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Гас-Рума“ Рума за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године
 23. Разматрање Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2022. годину
 24. Разматрање Извештаја о пословању ЈП „Водовод“ Рума за 2022. годину
 25. Разматрање Извештаја о раду Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2022. годину
 26. Разматрање Годишњег плана рада Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума (oд априла 2023. до маја  2024. године)            
 27. Нацрт Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на територији Општине Рума за 2023. годину
 28. Нацрт Оперативног плана одбране од поплава  и леда на водама II реда на територији општине Рума  за 2023. годину
 29. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Општине Рума
 30. Предлог Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 31. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских и судских поравнања
 32. Разматрање молбе за помоћ Пошарац Мини из Руме
 33. Разматрање молбе за помоћ КУД "Невен" Рума
 34. Разматрање молбе за помоћ Удружењу музичких стваралаца "Акорд" Рума
 35. Разматрање молбе за помоћ Удружењу спорт за све "Мост"
 36. Разматрање молбе за помоћ Удружењу љубитеља коња "Даме" Румаdonor
donor
donor
donor