img

Вести

Одржана XXXI седница Скупштине општине Рума

img

Print

У конференцијској сали Културног центра „Брана Црнчевић" данас је одржана XXXI седница Скупштине општине Рума. На дневном реду се нашло више планских одлука, извештаја о раду јавних предузећа, установа и органа Општине Рума, захтеви Надзорних одбора ЈП „Стамбено" и „Водовод" за корекцију цена као и кадровске промене у руководствима појединих јавних предузећа и установа.

Анализирајући извештаје о раду Председника Општине Рума и Општинског већа, председница Александра Ћирић је истакла да је у претходном периоду донет низ нових и значајних мера које су побољшале квалитет живота наших суграђана, да су улагања у готово све области од инфраструктуре, културе, образовања, спорта на далеко већем нивоу него пре.

„2022. година је била година великих улагања, а наш циљ је да и ове године наставимо тренд развоја. Ми смо општина која је добила највише средстава од ресорних министарстава за заштиту живитне средине, културе, енергетике,  грађевинарства и саобраћаја. То значи да је наш рад и труд да направимо једну бољу и напреднију Руму, препознат на вишим нивоима власти и да је држава спремна да финансијски подржи наше пројекте", рекла је председница Ћирић.

Извештаји о раду јавних предузећа и установа јасан су показатељ да је остварен значајан напредак у раду, оценио је председник СО Рума Стеван Ковачевић.

„Модернизација јавних предузећа и значајна средства уложена у нову механизацију омогућила је лакши рад на терену јавних предузећа  „Комуналац" и „Водовод". Са друге стране драстично се унапређују услови за рад у установама културе ту пре свега мислимо на Градску библиотеку и Културни центар који су у многоме унапредили услове у којима се ова делатност обавља и у којима смо имали знатне инвестиције. Велику инвестицију смо имали и у установи Завичајни музеј који се још увек опрема, али очекујемо до краја године да ће у реновираној згради наставити своју делатност у много бољим условима и да ће моћи своју делатност битније да унапреди у односу на претходне године", казао је Ковачевић.

Било које повећање цена комуналних услуга није популарна мера, међутим ми смо као оснивачи јавних предузећа „Стамбено" и „Водовод" дужни да водимо рачуна о успешности њиховог пословања и о условима у којима они послују, истакао је Ковачевић поводом одлуке да се цене поменута два јавна предузећа повећају за 12,5 %.

„Ми сносимо одговорност да предузећа буду у могућности да обављају своју основну делатност. Повећање 12,5 одсто за услуге ова два предузећа је минимално с обзиром да је дошло до значајног пораста цена оних инпута који улазе у калкулацију цена услуга тих предузећа. Пре свега мислимо на цене електричне енергије, а са друге стране ми смо се трудили да је што је могуће ређе коригујемо цене услуга ових предузећа на више водећи рачуна о томе да олакшамо буџет наших грађана, али у овој ситуацији када је дошло да приметног повећања цена инпута који утичу на цене ових предузећа, били смо заиста приморани да ту одлуку донесемо како бисмо омогућили да они позитивно послују и стварају могућност за своју делатност. И са овим повећањем цене у Руми су најниже у региону. Морам да нагласим да смо ми последњу корекцију цена услуга ЈП „Стамбено" вршили 2016. године и тада смо цену смањили за 10 одсто, с обзиром да нам је цена енергената то омогућавала, сада смо приморани да цену повећамо, надам се да ће грађани разумети ову меру и да ћемо наравно уколико будемо у могућности ту цену кориговати наниже", поручио је Ковачевић.

Одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума.

„Тачка је важна пре свега за наше грађане који живе у сеоским месним заједницама, наравно и за нас као локалну самоуправу која је одговорна за одржавање атарских путева, веома је значајно да  средства која улажемо у атарске путеве заштитимо. Ми смо нажалост имали много случајева да смо у неке атарске путеве уложили значајна средства, већ после годину-две дана власници пољопривредног земљишта које се налази уз атарске путеве неодговорно и самовољно су преоравали, заоравали те путеве, проширивали своје парцеле. Доношењем ове одлуке прописали смо знатно строже казне за извршиоце таквих незаконитих радњи, тако да смо практично усвојили одлуку којом се за такве прекршаје којима се уништавају атарски путеви прописује максимална предвиђена законска казна", изјавио је Ковачевић.

У оквиру тачке Избори и именовања верификовано је неколико кадровских промена. Уместо дипл. инжењер грађевине Драгана Панића за в.д. директора ЈП „Комуналац" именован је дипл. саобраћајни инжењер Стојша Јовановић. За в.д. директора ЈП „Стамбено" уместо Стојше Јовановића именован је дипл. правник Мирослав Сучевић. В.д. мандати су поверени: магистру хармонике Дамиру Васиљевићу Тоскићу - Градска библиотека „Атанасије Стојковић"; дипл. еколог за заштиту животне средине Марији Ћуић - Туристичка организација општине Рума; дипл. правнику Браниславу Павићу - Установа за пружање услуга социјалне заштите „Солидарност".

 
donor
donor
donor
donor