img

Вести

Заказана XXXI седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXXI седница Скупштине општине Рума ће се одржати 7.4.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду на територији општине Рума

 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума

 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава оглашавања на јавним површинама на територији општине Рума

 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума

 5. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за планирану саобраћајницу (пут ка Водицу) у насељу Вогањ

 6. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3" у Руми

 7. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу услужног центра уз коридор аутопута Е-70 лево код Руме

 8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Председнице општине Рума и Општинског већа општине Рума за 2022. годину

 9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2022. годину

 10. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Ценовник производа и услуга за општину Рума, Ценовник производа и услуга за општину Ириг, Ценовник накнаде за загађење јавне канализације и Ценовник споредне делатности

 11. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стамбено", Рума за повећање цене за испоручену топлотну енергију

 12. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ЈП "Стамбено" Рума

 13. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину

 14. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП Урбанизам и изградња Рума за период од 1.1. - 31.12. 2022. године

 15. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2023. годину

 16. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2023. годину, по основу субвенција

 17. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и пословању Завичајног музеја Рума за 2022. годину

 18. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2022. годину

 19. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градскa библиотекa "Атанасије Стојковић" Рума за 2022. годину

 20. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума

 21. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе Спортски центар Рума за 2022. годину

 22. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе Центар за социјални рад општине Рума за 2022. годину

 23. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума за 2022. годину

 24. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2022. годину

 25. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor