img

Вести

Обавештење о постављању башта и других привремених објеката

img

Print

На данашњој седници Општинског већа прихваћене су Одлуке о изменама и допунама Одлука о комуналном реду, постављању башта угоститељског објекта, постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава оглашавања на јавним површинама на територији општине Рума.

Изменама и допунама власницима и корисницима непокретности, башта угоститељског објекта, мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава оглашавања на јавним површинама на територији општине Рума у Зони посебне заштите (ужи центар Града) продужен је рок да се усагласе са одредбама поменутих Одлука и то најкасније до 01.01.2025. године.

Заинтересована лица треба прво да поднесу захтев за израду урбанистичко-техничких услова за 2023. годину ЈП урбанизам и изградња Рума и након добијања истих да поднесу захтев Одељењу за урбанизам и грађење ради издавања одобрења.

Сва обавештења могу се добити у ЈП Урбанизам и изградња Рума 022/430-726 и Одељењу за урбанизам и грађење 022/433-910 локал 119.
donor
donor
donor
donor