img

Вести

Заказана LXXXIV седница Општинског већа

img

Print

LXXXIV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 31.3.2023. године у Градској кући са почетком у 08.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Закључка o давању сагласности за преузимање обавеза по уговору за капитални пројекат "Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми"
 2. Предлог Закључка o давању сагласности за преузимање обавеза по уговору за капитални пројекат "Изградња фискултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима"
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.260.260,00 динара
 4. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину
 5. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2022. годину
 6. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину
 7. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ЈП "Стамбено" Рума
 8. Разматрање Извештаја о пословању ЈП Урбанизам и  изградња  Рума за период од 20.1. - 31.12. 2022. године
 9. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
 10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Жалбене комисије општине Рума за 2022. годину
 11. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду на територији општине Рума
 12. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума
 13. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава оглашавања на јавним површинама   на територији општине Рума
 14. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума за 2022. годину
 15. Разматрање захтева Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума за давање сагласности на Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац и правилника о условима обезбеђивања и пружања услуге персоналне подршке у образовању
 16. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 17. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor