img

Вести

Јавни позиви банкама и пољопривредним газдинствима

img

Print

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава

Рок за достављање понуде је до 10.4.2023. године до 15 часова.


Јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије општине Рума за субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2023. години

Период за подношење захтева је од дана објављивања на сајту и огласној табли Општине Рума до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2023. године.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, на телефон број 022-478-712 локал 109.
donor
donor
donor
donor