img

Вести

Заказана LXXXIII седница Општинског већа

img

Print

LXXXIII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 21.3.2023. године у Градској кући са почетком у 09.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рума за 2023. годину

 2. Предлог Закључка o преносу канцеларијскe опреме ПС у Руми

 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара

 4. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину

 5. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума

 6. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3" у Руми

 7. Нацрт Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу услужног центра уз коридор аутопута Е-70 лево код Руме

 8. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Ценовник производа и услуга за општину Рума, Ценовник производа и услуга за општину Ириг, Ценовник накнаде за загађење јавне канализације и Ценовник споредне делатности

 9. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стамбено", Рума за повећање цене за испоручену топлотну енергију

 10. Разматрање Извештаја о раду и пословању Завичајног музеја Рума за 2022. годину

 11. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2022. годину

 12. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градскa библиотекa "Атанасије Стојковић" Рума за 2022. годину

 13. Разматрање захтева Управног одбора о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума

 14. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе Спортски центар Рума за 2022. годину

 15. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе Центар за социјални рад општине Рума за 2022. годину

 16. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2022. годину

 17. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Рума за 2022. годину

 18. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

 19. Предлог Одлуке о избору пројекта и додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

 20. Разматрање жалбе Српског певачког друштва

 21. Разматрање жалбе Општинског удружења пензионера

 22. Разматрање молбе за помоћ СПЦ ЦО Добринци

 23. Разматрање молбе за помоћ Удружење судија

 24. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor