img

Вести

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Обедска бара" и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Обедска бара" на животну средину

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност  да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад огласио Jавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене  Специјалног резервата природе "Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене  Специјалног резервата природе "Обедска бара “ на животну средину, у трајању од 30 дана, у периоду од 06.03.2023.год. до 04.04.2023.год.

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Обедска бара" и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене  Специјалног резервата природе "Обедска бара" на животну средину, биће изложени на јавни увид у трајању јавног увида , сваког радног дана од 7 часова до 15 часова у Одељењу за урбанизам и грађење, у Руми ул. Орловићева  бр. 5, канцеларија  бр. 19.

Примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Обедска бара" и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Обедска бара" на животну средину, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад преко Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума у току трајања јавног увида, до 04.04.2023. године.

Оглас - Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене  Специјалног резервата природе "Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене  Специјалног резервата природе "Обедска бара “ на животну средину

Нацрт просторног плана(.zip) 

Нацрт просторног плана(.rar)
donor
donor
donor
donor