img

Вести

Два огласа - Закуп грађевинског земљишта ради пољопривредне обраде

img

Print

Председница Општине Рума расписала је огласе о давању у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини Општине Рума у к.о. Рума(радна зона "Румска петља"), к.о. Буђановци и к.о.Никинци, ради пољопривредне обраде.

Оглас о јавном надметању је отворен осам дана од дана објављивања и траје од 2.3.2023. године до 10.3.2023. године, а пријаве за учешће на јавном надметању са свим прилозима предају се на писарницу Јавног предузећа Урбанизам и изградња Рума.

Оглас - Румска петља

Графички приказ - Румска петља

Оглас - Никинци и Буђановци

Графички приказ - Никинци

Графички приказ - Буђановци
donor
donor
donor
donor