img

Вести

Заказана LXXXII седница Општинског већа

img

Print

LXXXII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати  24.2.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о раду Председнице општине Рума и Општинског већа општине Рума за 2022. годину

2. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву у износу од 3.500.000,00 динара

3. Предлог Закључка о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији општине Рума

4. Предлог Закључка којим се преноси улагање у одржавање објеката Основној школи "Миливој Петковић Фећко" Платичево подручно одељење у Витојевцима

5. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 2.000.000,00 динара

6. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума у 2023. години

7. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије општине Рума у 2023. години

8. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за планирану саобраћајницу (пут ка Водицу) у насељу Вогањ

9. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у к.о. Буђановци  и к.о. Никинци

10. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у радној зони "Румска петља" у Руми

11. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2023. годину

12. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2023. годину, по основу субвенција

13. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег Извештаја о раду Интерресорне комисије за 2022. године

14. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

15. Разматрање жалбе Сање Милановић из Руме

16. Разматрање жалбе Меланије Биорац из Руме

17. Разматрање жалбе Вере Пантић из Руме

18. Текућа питања
donor
donor
donor
donor