img

Вести

Обавештење за власнике угоститељских објеката

img

Print

Oбавештавају се сви будући корисници башта угоститељских објеката на територији Општине Рума да је СО Рума на седници одржаној дана 22.11.2022.године донела нову Одлуку о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума ( "Сл. лист општина Срема" број 34/22), којом је регулисан поступак и услови под којима се може остварити коришћење јавне површине а у сврху постављања баште угоститељског објекта.

Детаљне информације о свему што вас интересује, везано за процедуру добијања одобрења за постављање баште угоститељског објекта, можете добити у Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр.24, или на телефоне 022/433-910, 022/433-911, 022/433-912, лок. 103.

 
donor
donor
donor
donor